Diş sağlığı,  düzenli kontrol  gerektirir...

Eko Klinik ve Sterilizasyon

Bir sağlık kurumunun birinci sorumluluğu hastasına zarar vermemektir. Bunun açılımı enfeksiyon riskinin sıfır olmasıdır. Biz bu bilince, kendimizi ve çevremizi de korumamız gerekliliğini ilave ettik. Kliniğimizde, sterilizasyon,radyasyon koruması, sağlıklı atık nasıl olmalı ki daha eko duyarlı bir klinik olabilelim .Düşündük, araştırdık, bununla ilgili toplantılara katıldık ve uygulamaya geçtik. Şu anki teknolojiye göre en güvenli sterilizasyon,yüksek buhar ve ısıyla yapılmaya olanak veren otoklavlarla gerçekleşmekte, bunun çevremize de zararı minimum. Yüzey dezenfektanları kliniğimizin vazgeçilmezi ama bunların da çevreye daha az zarar verenleri var. Plastik tek kullanımlık bardakları kağıt olanları ile değiştirdik. Amalgam parçalarını ayrıştırıyoruz ki atık sularımıza karışmasın, denizlerimize civa olarak geri dönmesin. Tükrük emici uçlarımız, plastik ve tek kullanımlık,onları her hastada atmak zorundayız. Henüz o ve daha bir sürü kullan at plastik aletlerimize çevre açısından bir çözüm bulamadık. Ama bu konuda da bir gelişme olursa hemen uygulayacağız. Hastalarımıza radyasyon ve zararlarından korumak için, dijital röntgen kullanıyoruz, böylece uyguladığımız doz çok çok minimize oluyor. En başta da dediğimiz gibi hastalarımıza ve çevremize karşı sorumluyuz.

Sterilizasyon

Kliniğimizde uygulanan sterilizasyon yöntemleri şunlardır:

1-Bir defa kullanılıp atılan ürünler: eldiven,bardak,plastik tükürük emici uçlar,hastanın kafasını yasladığı koltuk bölümünün kağıt kılıfları,hasta önlükleri,diş tedavilerinde kullandığımız plastik uçlar,fırçalar,anestezik ampuller,iğneler,hastada kullanılan aletlerin üzerine konduğu tepsiler.

2-Hastanın operasyon bölgesine temas etmesi muhtemel ya da hekimin el teması olan aletlerin kullan- at poşetlerle izolasyonu.

3-Her hasta arasında yüzey dezenfektanları aracılığıyla çalışma sahasının dezenfeksiyonu.

4-Her hastada kullanılan alet ve uçların dezenfeksiyon ve sterilizasyonu bu konuda eğitilmiş ve sorumluluğunun bilincinde personel tarafından,aşağıdaki prosedürlerin tekrarı şeklinde yapılmaktadır:

-Kullanılan tüm aletlerin dezenfektan içerisinde en az 1 saat olmak üzere bekletilmesi -Dezenfektandan çıkarılan aletlerin deterjanlı suyla yıkanması ve kurutulması -Aletlerin sızdırmaz bir şekilde paketlenmesi -Otoklavda sterilizasyon.Bu modern ve güvenilir bir sterilizasyondur.Otoklavdan çıkan alet paketi hasta yanında açılır,bu o alet grubunun sterilizasyondan sonra kimsenin teması olmadan o hasta için kullanılacağının göstergesidir.Böylece olası kontaminasyonlar engellenmiş olur.

Bir sağlık kurumunun birinci sorumluluğu hastasına zarar vermemektir. Bunun açılımı enfeksiyon riskinin sıfır olmasıdır...