Diş sağlığı,  düzenli kontrol  gerektirir...

Implant.

İmplantlar, diş eksikliğinde endike en iyi tedavi seçeneğidir. Titanyum yapay bir kökün kemiğe yerleştirilmesi ve daha sonra yapılacak restorasyonu taşıması esasına dayanır. Cerrahi faz genellikle herkes de aynı prosedürleri içerir. Farklı olan, üzerine yapılan restorasyondur. Hastanın eksik diş sayısına, ihtiyacına ve kemiğinin mevcudiyetine göre restorasyon türü belirlenir buna uygun sayıda implant yerleştirilir. Cerrahi fazdan 1 hafta sonra dikişler alınır. Alt veya üst çeneye uygulanmış olması restorasyona başlanana kadar ki bekleme süresini belirler.  Hekimin uygun bulduğu bir iyileşme süresinden sonra ağzın ihtiyacı olan üst yapı yani restorasyon bitirilir.

İmplantalar, diş eksikliğinde endike en iyi tedavi seçeneğidir.